tatarzy

Historia wydanie 14.04.2023 – 21.04.2023
Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Polska...
Mickiewicz napisał swój ostatni wiersz, gdy wybuchła wojna krymska. Po łacinie.