czyn partyjny

Kartka z kalendarza wydanie 19.05.2017 – 26.05.2017
„W wolne soboty wal do roboty”. Ludowej władzy troska o obywatela
Śpiewano o niej piosenki, kręcono filmy, opowiadano żarty i toczono polityczne boje.