ZSRR. FILM

Felietony wydanie 28.05.2021 – 4.06.2021
„Białe noce” po białorusku. Życie naśladuje film
Michaił Barysznikow miał powody, żeby się obawiać niespodziewanej podróży do Związku Sowieckiego.