WINIARSTWO

Historia wydanie 20.10.2017 – 27.10.2017
Winne dożynki w Zaleszczykach
W czasach II RP na Kresach kwitło polskie winiarstwo.