IIRP

Historia wydanie 25.06.2021 – 2.07.2021
Plan ładu gospodarczego RP sprzed 80 lat. Wciąż do wykorzystania
Gdy genialny naukowiec, projektant i budowniczy trafia na znakomitego organizatora, menedżera i mechanika-zbrojeniowca, rodzi się wielki projekt.
Historia wydanie 2.10.2020 – 9.10.2020
Rywka z listy Ładosia. Żyje, choć paszport do niej nie trafił
„Żeby żyć, musiałam mówić po niemiecku i modlić się po niemiecku” – wspomina Rywka.