Wydanie 287 - 19 maja 2023

Ryszard Wagner, prekursor New Age

Gustował w whisky, ale korzystał z niej z umiarem. Demonologię stosują w sztukach wizualnych. Nowy papież nie pobił watykańskich rekordów. To wymarzeni „elastyczni pracownicy”. Fundusz na budownictwo asejsmiczne był pusty. Groby wyjechały z ciężarówkami w trakcie budowy meczetu. Zawsze pokazuje się w góralskim kapeluszu. Odejście dyktatora będzie wstrząsem. Sukces został osiągnięty dzięki sowieckim wzorom. Od Potockiego nie przyjęto listów uwierzytelniających. Ołtarz miał formę organów z aluminiowej folii.

Te i inne tematy w 287 wydaniu Tygodnika TVP.