Wydanie 279 - 24 marca 2023

Kiedy rok miał 260 dni...

Łagodna panda więcej sprzedaje niedźwiedziowi. Ręce pielgrzymów częściej operują smartfonami niż czynią znak krzyża. Pozwólmy owadom zjeść nas po naszej śmierci. Buntownicy dziś są dziadersami. Z wieka trumny zerwali siedem aniołów. Nigdy nie wpisali się w nurt new romantic. Historia literatury zaczyna się od tłumaczeń. Beria zabrał do Jałty swojego syna. Miał przedostać się na teren amerykańskiej strefy okupacyjnej. Blake Carrington wyglądał jak jeden wielki przeszczep. Nawet w Berlinie odbywa się koncert.

Te i inne tematy w 279. wydaniu Tygodnika TVP.