Cywilizacja

Pomówiony, zniesławiony, wydrwiony

Dlaczego milczymy, dlaczego nie stajemy do obrony dobrego imienia tego, którego tak niedawno niemal wszyscy mieli na sztandarach? Czy rzeczywiście mamy taką krótką pamięć, żeby nie pamiętać, jak to było? – pytała na łamach Tygodnika TVP w listopadzie 2022 nasza publicystka Barbara Sułek-Kowalska.

Wizerunek Jana Pawła II w grudach błota i szlamu

Musimy stawać w obronie papieża tak jak potrafimy, i z takim orężem, jaki mamy.

zobacz więcej
Pisała: „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? Coś ty rodakom uczynił, Wojtyło? Taka parafraza gorzkiego norwidowego wołania aż się prosi teraz, kiedy Jan Paweł II, jeden z największych Polaków w dziejach, stał się obiektem pomówień i zniesławień, drwin i ordynarnych memów, kiedy się go oczernia i urządza z niego pośmiewisko”.

– Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II – powiedział przy grobie Jana Pawła II abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który w czwartek 9 marca 2023 przewodniczył mszy w watykańskiej bazylice. Przy ołtarzu stanęło blisko 60 księży, w tym papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski.

Publikujemy fragmenty oświadczenia przewodniczącego Episkopatu Polski:

„Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. ODWIEDŹ I POLUB NAS W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny. (…)
Abp Stanisław Gądecki (w środku), abp Stanisław Dziwisz (z lewej) i kardynał Kazimierz Nycz (z prawej). Fot. PAP/Waldemar Deska
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża”.

– KAI
Zdjęcie główne: 9 marca 2023. Iluminacja przedstawiająca papieża Jana Pawła II na Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Fot. PAP/Andrzej Lange
Zobacz więcej
Cywilizacja Najnowsze wydanie
Kto koksuje? Gdzie? Jakimi metodami? Dopingowa mapa świata
Gdyby komuś chciało się ją stworzyć, to nie byłby na niej ani jednej białej plamy.
Cywilizacja Najnowsze wydanie
Z robotem wśród zwierząt
Żywe ryby nabierały wigoru dopiero wtedy, gdy do parki dołączano jedną rybę-cyborga.
Cywilizacja Najnowsze wydanie
Kobalt: ropa naftowa nowego świata?
Każda rewolucja przemysłowa ma swój gospodarczy narkotyk.
Cywilizacja Poprzednie wydanie
Niezniszczalny Recep Erdogan. Bunt obywateli bez następstw
W miastach dotkniętych trzęsieniem ziemi dostał 60 proc. głosów. W Turcji gniew mija łatwo.
Cywilizacja Poprzednie wydanie
Chłoporobotnicy – wciąż ludzie przyszłości
Wielu Polaków musiało kombinować, żeby żyć i tak zostało. To są ci „elastyczni pracownicy”.