Wydanie nr 249 - 26 sierpnia 2022

Bruksela może zrobić wiele, by uprzykrzyć życie przyszłej pani premier

Urodzona na Ukrainie może uczestniczyć w polskiej polityce. Na niewinnej twarzy Jana Pawła odbiły się niedowierzanie i wiara. Zachodnioniemiecka centrala obserwowała wydarzenia „z niepokojem i uwagą”. Objawem kryzysu Europy jest niechęć do wojny. Aresztowana przez powstańców, nie została przesłuchana i osądzona. W kryptach zachowują się przede wszystkim jedwabie. Manifest zatytułował „Na chwałę diabła”. Wybieramy czajniki parolitrowe. Kobiety potrzebne są po to, by na stadionie roztaczał się miły zapach. Był luteraninem, który naraził się duchowieństwu luterańskiemu.

Te i inne tematy w 269. wydaniu Tygodnika TVP