Wydanie nr 241 - 1 lipca 2022

Krowy gotowe na plażę

Wojna taka jak sto lat temu. Rosną podziały pomiędzy stanami amerykańskiej republiki. Coraz mniej mamy w zespołach starych aktorów. Słowacki grał na giełdzie, Mickiewicz żył na koszt przyjaciół, Norwid tonął w długach. Ta książka powinna być wyrzutem sumienia liberalnych elit. Esbecy zażądali grzecznie okazania dowodów osobistych. II Rzeczpospolita nie była matką kochającą mniejszości narodowe. George Soros przerobił lekcję komunistycznego myśliciela Antonia Gramsciego. Dziennik kardynała Pella.

Te i inne tematy w 241. wydaniu Tygodnika TVP.