Autor: Jan Rokita

Cywilizacja wydanie 15.10.2021 – 22.10.2021
Jak eurokraci usiłują przejąć kontrolę nad Polską
Jan Rokita: Chodzi o oddanie rządów – przynajmniej na jakiś czas – zaufanym funkcjonariuszom instytucji unijnych.