Autor: Patrick J. Deneen

Cywilizacja wydanie 23.04.2021 – 30.04.2021
Demokracja nie może funkcjonować w ustroju liberalnym
Dlaczego liberalizm zawiódł? Na pytanie odpowiada amerykański politolog.