Autor: Antoni Kamiński

Cywilizacja wydanie 18.03.2022 – 25.03.2022
Dzicy Rosjanie ścinają drzewo
Czy Zachód powinien uznać prawo Rosji do niewolenia sąsiadów?
Cywilizacja wydanie 5.02.2021 – 12.02.2021
Tolerancja wymaga wzajemności
Ideowym ojcem „tęczowej” lewicy jest nie Marks, lecz Freud, zaś ideą wiodącą jest uwolnienie libido.