Autor: Antoni Kamiński

Cywilizacja wydanie 5.02.2021 – 12.02.2021
Tolerancja wymaga wzajemności
Ideowym ojcem „tęczowej” lewicy jest nie Marks, lecz Freud, zaś ideą wiodącą jest uwolnienie libido.