Autor: Ksiądz Dariusz Oko

Cywilizacja wydanie 13.11.2020 – 20.11.2020
Kliki homoseksualne w Kościele są jak kolonia pasożytów
Niektórzy biskupi bardziej zasługują na miejsce w więzieniu niż na zaszczytne awanse.