Autor: Ewa K. Czaczkowska

Cywilizacja wydanie 22.05.2020 – 29.05.2020
Choćby dusza była jak trup…
Publikujemy ostatnią modlitwę Jana Pawła II. Papież już nie zdążył jej odmówić.