Autor: Goran Andrijanić

Cywilizacja wydanie 17.01.2020 – 24.01.2020
Tito wiecznie żywy
Spuścizna Jugosławii, a tym samym idea chorwackiej niezależności są dla Chorwatów ważniejsze niż klasyczne podziały na „lewicę” i „prawicę”.