Autor: Jonasz Rewiński

Rozmowy wydanie 15.03.2019 – 22.03.2019
Stalinowskie zbrodnie nie powinny ulegać przedawnieniu
Adam Cwejman o sprawie Stefana Michnika: To, z kim jest on spokrewniony, nie ma dla mnie znaczenia. Chodzi o to, żeby wynagrodzić ofiarom za cały okres, kiedy sprawców zbrodni nie udało się postawić przed sądem.