Autor: Maja Walczuk

Cywilizacja wydanie 20.07.2018 – 27.07.2018
Miasta dotują patologię w polskim futbolu. Tylko w ubiegłym roku...
Ekstraklasa okazała się ekstraklapą.