Autor: Karol Alichnowicz

Kultura wydanie 6.07.2018 – 13.07.2018
Zginął na Wołyniu, po wojnie został powtórnie uśmiercony
Według poety Zygmunta Jana Rumla, na Kresach było miejsce dla wielu kultur.