Autor: Krzysztof Kloc

Historia wydanie 5.01.2018 – 12.01.2018
Rafał Ziemkiewicz
i złośliwy cień endecji
Żadna książka, w tym naukowa, nie jest pozbawiona omyłek. Gorzej gdy mamy do czynienia z sądami, które mają „udowadniać” z góry założoną tezę – pisze historyk dr Krzysztof Kloc