Autor: Józef Maria Ruszar

Rozmowy wydanie 24.11.2017 – 1.12.2017
Nawet jelenie wiążą mnie z polskim losem
Jan Polkowski o krótkowzroczności i cynizmie Zachodu.