Autor: Grzegorz Górny

Cywilizacja wydanie 11.09.2020 – 18.09.2020
Koronawirus stał się parawanem dla eutanazji
Wiele osób zmarło, ponieważ odmówiono im pomocy.
Cywilizacja wydanie 13.04.2018 – 20.04.2018
Kaznodzieje mogliby się uczyć od niego krasomówstwa
Wysadził w powietrze przygotowywaną wówczas wersję scenariusza transformacji ustrojowej – pisze Grzegorz Górny.