Autor: Bronisław Świderski

Historia wydanie 23.02.2018 – 2.03.2018
Dzieci komunistów przeciw rodzicom
Historia Danka Baumrittera, zapomnianego Małego Rycerza wydarzeń marcowych
DOKUMENTY wydanie 22.12.2017 – 29.12.2017
List Bronisława Świderskiego
do dyrektora Muzeum POLIN
Zadziwiające i oburzające jest, że Muzeum Polin tak łatwo zaakceptowało antysemicką ideę jako swoje hasło.