Autor: Adam Bodnar

Cywilizacja wydanie 8.06.2018 – 15.06.2018
Kiedy klaps przeradza się w bicie
Adam Bodnar: Kiedy chodziłem do szkoły. regularną metodą wychowawczą – za brak pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji – było bicie uczniów po rękach pięćdziesięciocentymetrową linijką. Dziś to nie do pomyślenia.